Przemysłowe  przeznaczenie dezodoru jako neutralizatora odorotwórczych zapachów w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci, kontenerach na śmieci, samochodach śmieciarkach to tylko niewielka część obszaru zastosowania tego produktu.

Doskonale nadaje się on również do niwelacji zagrożeń chorobowych poprzez zwalczanie pasożytów, bakterii, szkodników (np toksokarozy, bąblowca, salmonellozy, grzybic, mszyc, pleśni, grzybów, ) na terenach zielonych aglomeracji miejskich oraz w gospodarstwach hodowlanych. Zadaniem dezodoru jest także niwelowanie przykrych i uciążliwych zapachów z większości miejsc ich występowania.

 

Dawkowanie:

  • Gospodarka komunalna/wysypiska śmieci (niecki, kontenery, śmieciarki): 7 ml / 1 litr wody  lub 1 kg odpadu
  • Oczyszczalnie ścieków: odpad stały 7 ml/1 kg odpadu; reaktory UASB 7 ml / 1 litr przepływu wody
  • Na tereny zielone aglomeracji miejskich: 7 ml / 1 litr wody
  • W gospodarstwach hodowlanych dezynfekcja hal, oprysk ścian i posadzek: 7 ml / 1 litr wody