DEZODOR


Firma Alvanaeko wprowadza na rynek opracowany przez siebie nowy rodzaj preparatu o nazwie Dezodor, który powstał przy współpracy IUING w Puławach. Jest to kompozycja dezodorująca, której przeznaczeniem jest neutralizacja „twardych” odorów (zapachów).

W dzisiejszych czasach borykamy się z ogromną ilością odpadów oraz ich składowaniem. Z problemem tym zderzają  się przedsiębiorstwa gospodarki odpadami oraz gospodarstwa rolne i hodowlane, których charakter działalności generuje nieprzyjemne i toksyczne zapachy. Są one często powodem napięć społecznych i konfliktów prawnych. W myśl ekologii priorytetem samorządów lokalnych miejskich i wiejskich jest szczególna troska  o etyczne i zdrowe funkcjonowanie  całego  środowiska,   należy  więc  dążyć  do  tego,  by   było ono   nieodzowną  częścią naszego  życia a człowiek czuł się odpowiedzialny za  prawidłowe jego funkcjonowanie. Coraz częściej słyszy się o aferach związanych z zanieczyszczeniami czy  zatruciami wód. Oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa związane ze składowaniem odpadów albo zakłady produkcji rolnej czy hodowlanej z powodu nieprawidłowego niwelowania i redukowania działań  substancji szkodliwych, trujących i odorotwórczych generują takie właśnie zdarzenia, które są bardzo poważne w skutkach. W erze stosowania coraz to bardziej skutecznych środków  proponujemy, aby Dezodor rozwiązał większość Państwa problemów. Jest to środek ekonomiczny i efektywny. Szybko i skutecznie likwiduje nawet bardzo „twarde” zapachy. Posiada właściwości antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybowe oraz zapobiega powstawaniu siarkowodoru. Można nim dezynfekować duże powierzchnie i objętości materiału organicznego w sposób bezpieczny. Nie stanowi zagrożenia dla wód gruntowych. Nie stwierdzono, aby jakikolwiek inny środek dostępny na rynku działał dłużej niż Dezodor.

 

Firma Alvanaeko zwracając się do Państwa daje preparat nowej generacji i oczekuje oceny przydatności.

 

Charakterystyka produktu

Głęboko penetrujący preparat neutralizujący ciężkie odory

 

DEZODOR

Działanie Dezodoru polega na:

 • Sorbowaniu nieprzyjemnego zapachu
 • Hamowaniu procesów beztlenowego rozkładu substancji organicznych a przez to wydzielania związków zapachowych
 • Działaniu bakteriobójczym
 • Blokowaniu wybuchu epizooti – OIE
 • Redukcji strat azotu
 • Odkażaniu gnojowicy

 

Zastosowanie przemysłowe - neutralizator odorotwórczych zapachów w:

 • Oczyszczalniach ścieków
 • Wysypiskach śmieci
 • Kontenerach na śmieci
 • Samochodach śmieciarkach

 

Zastosowanie ogólne:

 • W formie oprysków – niwelacja zagrożeń chorobowych poprzez zwalczanie pasożytów, bakterii, szkodników (np toksokarozy, bąblowca, salmonellozy, grzybic, mszyc, pleśni, grzybów) na terenach zielonych aglomeracji miejskich
 • W formie oprysków – niwelacja zagrożeń chorobami odzwierzęcymi w gospodarstwach hodowlanych
 • W formie oprysków – do usuwania przykrych zapachów z płyt fermentacyjnych oborników i kompostowników
 • W rolnictwie i hodowli – gdzie nie przewiduje się utylizacji powstających tam odpadów przy użyciu bakterii
 • W formie oprysków – niwelacja przykrych zapachów z większości miejsc ich występowania

 

 Karta charakterystyki